Kontakt

Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego
ul. E. Szelburg-Zarembiny 30
20-448 Lublin
www.instytutkresowy.org.pl